Kiedy skorzystać z usług notariusza?
Usługi

Kiedy skorzystać z usług notariusza?

Każdy z nas może kiedyś stanąć przed potrzebą skorzystania z usług notariusza. Zakres usług, które świadczą kancelarie notarialne Rzeszów czy w innych miastach jest taki sam. Kwestie te reguluje ustawa o notariacie. Na jakie usługi mogą więc liczyć Klienci? Zobaczmy.

Co można załatwić u notariusza?

Kancelarie notarialne Rzeszów mają obowiązek dbać o interesy obu stron oraz innych osób, których dana sprawa dotyczy. Kancelarie notarialne Rzeszów zajmują się sprawami spadkowymi, sporządzają umowy przez zakupie domu czy mieszkania. Notariusz Rzeszów może sporządzać wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Notariusz Rzeszów sporządza wszystkie akty w języku polskim. Ale akty te mogą być sporządzane także w innym języku. W tym jednak przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego. Co ważne, notariusz Rzeszów może wykonywać czynności notarialne tylko wtedy, gdy jest pewny, że jego Klient ma zdolność do czynności prawnych.

Do jakiego notariusz pójść w Rzeszowie?

Decyzja należy tylko do osoby zainteresowanej. Oczywiście, aby załatwić swoje sprawy najlepiej jest wybrać notariusza budzącego zaufanie. Taki jest notariusz Rzeszów 3 maja. Za swoje czynności notariusz Rzeszów 3 maja pobiera oczywiście opłaty. Nie mogą one być wyższe niż cena umieszczona w taksie notarialnej.

Kancelaria notarialna Rzeszów to miejsce, do którego można udać się nawet kilkakrotnie w swoim życiu. Katalog czynności, które dokonuje notariusz Rzeszów 3 maja jest bardzo obszerny. Można do niego przyjść, aby spisać intercyzę czy sporządzić wypis.