Prowadzenie księgowości w Warszawie
Dla firm

Prowadzenie księgowości w Warszawie

Prowadzona przez nas księgowość w Warszawie to sposób na to, jak zachować porządek oraz pełną przejrzystość w dokumentacji swojej działalności. Z chwilą rozpoczęcia współpracy przeprowadzamy naszych Klientów przez świat księgowości w sposób oparty na jasnych oraz precyzyjnych zasadach. Nasze biuro księgowe w Warszawie zatrudnia specjalistów z dziedziny rachunkowości.

Posiadają oni niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dzięki czemu ich działania są bezpieczne oraz kompleksowe. Decydując się na outsourcing księgowości mogą zatem mieć Państwo pewność, że rzetelnie działamy zarówno w obszarze polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. Przeprowadzimy też audyt Warszawa.

Księgowość – postaw na profesjonalizm i doświadczenie

Nasza Grupa BPG świadczy kompleksowe usługi księgowe w Warszawie już od wielu lat. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to usługa, którą kierujemy zarówno do firm polskich, jak też firm zagranicznych, działających na terenie Polski. Służymy nie tylko doradztwem w tym zakresie, ale i szczegółowo tłumaczymy niezrozumiałe przepisy, a także stosujemy nowoczesne metody prowadzenia ksiąg.

Decydując się na outsourcing usług księgowych mogą mieć Państwo pewność, że nasi pracownicy sprostają zleconym im zadaniom. Poza językiem polskim posługują się oni również językiem angielskim, jak i niemieckim. Oferowane przez nas usługi kadrowe i płacowe w Warszawie są dla naszych Klientów korzystne ze względu na nasz profesjonalizm, który przekłada się na większą efektywność. Doradztwo, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługujemy również w siedzibie klienta.

Oprócz doradztwa oraz prowadzenia księgowości w Warszawie oferujemy również kompleksowe usługi kadrowe i płacowe w Warszawie – zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.

Zakres usług działu księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z przepisami polskimi, HGB, US GAAP, IFRS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat) w języku polskim, niemieckim i angielskim,
 • przygotowywanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z wytycznymi Klienta,
 • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych,
 • doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • audyt finansowy Warszawa,
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowych,
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
 • przygotowywanie polityki rachunkowości,
 • badanie sprawozdań finansowych w Warszawie,
 • przygotowywanie wewnętrznych procedur księgowych,
 • księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE,
 • pomoc w wystawianiu faktur oraz organizacja płatności,
 • zdalny dostęp Klienta do systemu księgowego.