Badanie sprawozdań finansowych w Warszawie
Dla firm

Badanie sprawozdań finansowych w Warszawie

Decydując się na przeprowadzany przez naszą Grupę BPG audyt Warszawa mogą mieć Państwo pewność, że otrzymają obsługę na najwyższym poziomie. Rozważając skorzystanie z tej oferty warto wiedzieć, że termin ten używany jest zamiennie z badaniem sprawozdań finansowych. Związane z nim działania wykonują niezależni audytorzy, którzy również reprezentują nasze biuro księgowe w Warszawie.

Nasi specjaliści, w trakcie audytu finansowego, kontrolują wszelkie sprawozdania, kierując się obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości, jak i międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Dzięki temu, po szczegółowym wykonaniu due diligence (dogłębnej analizy), otrzymają Państwo klarowny obraz kondycji finansowej oraz materialnej swojej działalności.

Nasi audytorzy, w przypadku wykrycia nieprawidłowości ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, również poinformują o tym Państwa.

Przeprowadzany przez naszą Grupę BPG audyt w Warszawie to gwarancja, że otrzymają Państwo obiektywne, jak i rzetelne podsumowanie naszych działań. Prawidłowe wykonanie sprawozdania finansowego jest ważne dla Twojej firmy, ponieważ stanowi podstawowe źródło informacji dla otoczenia biznesowego – Twoich przyszłych klientów. W BPG mamy tego świadomość dlatego przeprowadzane przez nas audyty finansowe w Warszawie oprócz wiarygodności cechują się również czytelnością.

Audyt finansowy Warszawa – postaw na doświadczonych specjalistów

W BPG posiadamy bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Na oferowany przez nas outsourcing księgowy w Warszawie decydują się przedsiębiorstwa różnej wielkości i o zróżnicowanym profilu działalności. Nasz zespół składa się z doświadczonych audytorów oraz biegłych rewidentów, którzy dbają o to, aby przeprowadzane audyty były szczegółowe i dostarczały rzetelnych opinii w sprawie dokładności sprawozdań finansowych. Aby osiągnąć ten cel:

  • badania sprawozdań finansowych wykonujemy w oparciu o międzynarodowe standardy rewizji finansowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości,
  • na bieżąco monitorujemy zmiany, zachodzące w obrębie norm audytowych.

Współpraca z międzynarodowymi partnerami pozwala nam na lepsze zrozumienie wartości, jakie niesie za sobą audyt. W ramach badania sprawozdania finansowego w Warszawie dużą wagę przywiązujemy do kwestii podatkowych. Służymy także radą w rozwiązywaniu bieżących problemów z prawem bilansowym i podatkowym, a nasz zespół odpowiedzialny za projekt w chwili rozpoczęcia współpracy będzie z Państwem w stałym kontakcie. Świadczone przez nas kompleksowe usługi księgowe w Warszawie nie tylko zarysują Państwu czytelny obraz działalności, ale i pozwolą zachować porządek w niezbędnej dokumentacji.

Zakres usług działu audytu:

  • badanie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, standardami HGB, IFRS (IAS), US GAAP,
  • przeglądy ksiąg rachunkowych (limited review),
  • finansowe due diligence,
  • doradztwo i pomoc przy łączeniu, przekształceniach i likwidacji Spółek,
  • doradztwo w zakresie ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
  • sporządzanie zakładowych planów kont i określanie polityki rachunkowości,
  • badanie sprawozdań Warszawa.